Biuro Księgowo-Finansowe Franciszka Kazimiera Kuć
  +48 880-892-821

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Biuro Księgowo-Finansowe Franciszka Kazimiera Kuć z siedzibą w Bukownie 32-332, ul. Niepodległości 2/58, NIP: 6321321260, e-mail: kontakt@biurofkk.pl zwane dalej „Administratorem” lub „Wykonawcą” i wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

„Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Wykonawcę, osoba która chce korzystać z tych usług, albo internauta, który odwiedza portal www.biurofkk.pl zwany dalej „Portalem”.

 1. Dane osobowe

§ 1

Przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga od Użytkownika podawania Danych Osobowych.

§ 2

Korzystanie z Usług może wiązać się z podaniem Danych Osobowych przez Użytkownika. Niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć możliwości korzystania z usług.

§ 3

W celu skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik zobowiązany jest do podania wymaganych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do świadczenia Usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika.

§ 4

Dane Osobowe podane przez Użytkownika w formularzy kontaktowym, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w polskim prawie (wymogi te zawarte są w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz w ustawie o Świadczeniu Usług Drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).

§ 5

W przypadku korzystani z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych przez Użytkownika, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych i abonenta. Wszystkie dane są przetwarzane w sposób anonimowy i są zebrane w celach statycznych oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze strony.

§ 6

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu niezbędnym do realizacji oferowanych Usług.

§ 7

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych pod warunkiem, że Użytkownik wyraził dodatkową i opcjonalną zgodę w osobnym oświadczeniu. Po udzieleniu takowej zgody Użytkownik może ją wycofać w dowolnej chwili. Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody, Wykonawca ma prawo wysyłać do niego informacje handlowe na podane adresy e-mail lub numery telefonu.

§ 8

Dane Osobowe, które zostały zebrane przez Wykonawcę, mogą zostać przekazane na podstawie aktualnych przepisów odpowiednim organom państwowym.

§ 9

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

 • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
 • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności Portalu opisanych w Regulaminie Portalu,
 • spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

§ 10

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących procesach:

 • Dane Osobowe klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami – przetwarzane w celu świadczenia wszystkich Usług, na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jego wygaśnięciu.
 • Dane osób zainteresowanych współpracą z Wykonawcą – przetwarzane w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.
 • Informacje o kontrahentach – przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).
 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy – przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki zgodom wyrażonym przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dane te przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dokumenty aplikacyjne i dane możemy przetwarzać przez okres jednego roku.

§ 11

Użytkownik ma prawo do dostępu swoich Danych Osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz jest uprawniony do ich poprawienia, weryfikacji lub usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

 1. Kontakt

§ 1

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe.

§ 2

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o przesyłanie ich na wskazany adres e-mail: kontakt@biurofkk.pl

© 2019 Biuro Księgowo-Finansowe Franciszka Kazimiera Kuć